FAQ

Vignet en Donaties (8)

De VIGNETTEN zijn verzonden (update 10 mei)
We hebben ze 27 april van de drukker gekregen. Degenen die de vignetten per post wilden ontvangen hebben ze inmiddels gekregen en ophalen bij de Trek Store in Nijmegen kan al vanaf woensdag 6 mei. Het afhaalbewijs is 5 mei verzonden. 

De thuisontvangers krijgen het vignet via de post. De bulkmail vraagt om minstens 250 stuks, dus het kan even duren. Enkelen hadden per ongeluk vergeten hun adres op te geven voor de postverzending. Die antwoorden zijn binnen maar de uitdaging is dat de plugin voor de website waar 78 personen hun aanvullende gegevens in gezet hebben niet goed werkt. De ontwikkelaar is er mee aan de gang. Dus kost nog even tijd. Streven is zo spoedig mogelijk, sorry.

We zijn blij met elke donateur en komt dus goed . AUB niet naar ons mailen, dat maakt het proces niet sneller.

Vignet 2020

Het vignet is een kalenderjaar geldig, het jaar dat zichtbaar is op de sticker. Tijdens de jaarovergang (1 nov t/m 31 december) zijn de vignetten van het lopende jaar en van het eerstvolgende jaar geldig. Er is geen dagkaart en er zijn geen kortingsregelingen.

De terugtredende overheid en de bezuinigingen hebben tot gevolg dat er minder geld is voor natuur én voor recreatie. Er is alleen nog geld voor basisvoorzieningen als wandelpaden en fietspaden. Het gebied waarin het MTB-routenetwerk Rijk van Nijmegen ligt is eigendom van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, gemeenten of een particuliere eigenaar. Na de eenmalige startsubsidie van provincies en gemeenten voor aanleg is er geen bijdrage meer voor de exploitatie om de routes blijvend te onderhouden, laat staan uit te breiden.

Voor allerlei voorzieningen geldt tegenwoordig een eigen bijdrage. Wij hebben jaarlijks ca. €40.000 nodig voor beheer en onderhoud. Naast enkele sponsoren zijn we volledig afhankelijk van donaties. Daarom zou het fijn zijn als MTB-ers ons helpen met een donatie / vignet waarmee we het netwerk kunnen onderhouden, aanpassen en evt uitbreiden.

Voor het vignet geldt een richtprijs van 10 euro per jaar per gebruiker. Dat is een bescheiden bedrag voor een groot en zo goed mogelijk onderhouden MTB-routenetwerk.

Alle inkomsten worden na afdracht van BTW en Ideal kosten gaan naar de stichting MTB routenetwerk Rijk van Nijmegen. Alle projecten en beheerkosten van de MTB-routes worden daaruit gefinancierd. Hierin heeft de stichting de belangrijkste stem.
Er zijn geen overheadkosten omdat dit een lokaal initiatief is.
Alle opbrengsten worden ingezet voor verdere ontwikkeling van het routenetwerk. Verreweg het grootste deel in de vorm van beheer, zoals noodzakelijke wijzigingen en onderhoud. Een deel gaat naar routeveiligheid (periodiek boomveiligheidscontroles) . Van het eventuele overschot kan het routenetwerk verder worden uitgebouwd.

Wil je ook extra een bijdrage leveren voor beheer en onderhoud en verdere uitbreiding van de MTB-routes in het Rijk van Nijmegen, maak dan een bedrag over op IBAN: NL82 RABO 0325 7138 12 t.n.v. Stichting MTB Routenetwerk Rijk van Nijmegen. Je mag erbij vermelden waar het exclusief voor bestemd is. Alle steun is meer dan welkom!
Voor sponsoring neem s.v.p. contact met ons op via info@mtb-rijkvannijmegen.nl.

Op de snelle manier, klik hier en steun ons.

Nee, mocht het noodzakelijk zijn dat we het vrijwillig vignet moeten omzetten naar een verplicht vignet dan geldt een donatie dat jaar ook voor het verplichte vignet. Kortom, één bijdrage per jaar.

Ons vignet is alleen geldig op de routes in het Rijk van Nijmegen. Er zijn in Nederland zo’n 6 verschillende vignetten in omloop, elk voor een specifiek gebied. Ons vignet is alleen geldig in het Rijk van Nijmegen en omgekeerd is een ander vignet ook niet bij ons geldig. Helaas is het zeer complex om met vele verschillende beheersconcepten tot een landelijk vignet te kunnen komen.
Er wordt i.o.m. de NTFU nagedacht over een app waar alle beschikbare vignetten te koop zijn en waar je korting krijgt als je er meer afneemt. Maar zover is het nog niet.

Onze routes (4)

Elke route is eigendom van de eigenaar van het terrein. Sommige routes gaan over het terrein van meerdere eigenaren. Dit kan zijn Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, een gemeente of particuliere terreineigenaar.
Stichting MTB Routenetwerk Rijk van Nijmegen heeft geen terreinen of routes in eigendom.

Er is een overzichtskaart, maar daarop zijn alleen de routes te vinden die op zijn minst bijna klaar zijn. 

Alle nieuwe paden worden als Single Track aangelegd. Deels omdat we zo een speelse route kunnen aanleggen, deels vanwege de kosten. Een pad dat twee keer zo breed moet worden, kost ook twee keer zoveel. Zowel in geld als in onderhoudstijd. Daarnaast komen ook bestaande bredere paden in de route, die worden waar nodig opgeknapt omdat daar flink wat achterstallig onderhoud is/was.

Ben jij ook al een paar keer verrast doordat de ‘Old Skool’ route aanduiding op nieuwe routes is vervangen door de ‘New Skool’ methode? Die palen staan namelijk 180 graden gedraaid, met de aflopende bovenzijde naar achter en het routebord met pijl aan de hoge voorzijde. Zo loopt regen minder over de pijl en blijft die langer schoon en afleesbaar. Daarnaast zit het routebord hoger en is minder snel uit beeld door opschietend onkruid.

Terug naar nieuws

Wat doet onze stichting (3)

De routes worden onderhouden door de stichting maar feitelijk beheerd door de eigenaar. Zie ook FAQ: “van wie zijn de routes”

De opdrachtnemer van de aanleg is trackstrails.nl een bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen en aanleggen van MTB-routes.

Dat is de Stichting MTB Routenetwerk Rijk van Nijmegen.
Lees hier meer over onze stichting en over onze plannen.

Overige (5)

Voor ons houdt de term #trailrespect in dat je bewust nadenkt over de omstandigheden voor je gaat rijden en soms dus ook de beslissing neemt om niet te gaan rijden. Want alhoewel onze routes 365 dagen per jaar “open” zijn, is het soms beter om onze paden enige tijd te mijden. Dit is met name als er heel veel regen is gevallen of net na een dooiperiode. Doordat dan de bovenste laag doorweekt is, worden er diepe voren getrokken, hierdoor ontstaan plassen, rijders gaan deze ontwijken, naast deze plassen ontstaan nieuwe sporen enz. Maar ook in de zomer als het lange tijd droog is moeten soms stukken gespaard worden omdat het anders helemaal mul en tot pulp wordt gereden.

Door niet te gaan rijden zorg je ervoor dat het minder vrijwilligersinspanning kost om het netwerk in stand te houden (naast het feit dat je MTB er niet onder lijdt).

Door aanschaf van een MTB vignet help je ons met onderhoud en eventuele uitbreiding van het routenetwerk

Elke route is eigendom van de eigenaar van het terrein. Sommige routes gaan over het terrein van meerdere eigenaren. Dit kan zijn Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, een gemeente of particuliere terreineigenaar.
Stichting MTB Routenetwerk Rijk van Nijmegen heeft geen terreinen of routes in eigendom.

– Volg de gemarkeerde mountainbike-route.
– Respecteer andere recreanten.
– Mountainbiken is een risicosport, pas je tempo aan aan je ervaring.
– Je gebruikt de route op eigen risico. Gebruik van de route betekent risico-aanvaarding.

We onderschrijven ook een MTB gedragscode die als doel heeft de veiligheid te vergroten en een positieve relatie met andere recreanten te waarborgen. Bedenk ook dat de mogelijkheden om te mountainbiken op de langere duur afhangen van hoe wij als MTB-ers ons gedragen.

Nee dat mag dat niet. In het hele Rijk van Nijmegen (en bijna alle bossen in NL) geldt: verboden toegang tussen zonsondergang en zonsopkomst. Doe het daarom niet. Alle goodwill die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd, verdwijnt dan als sneeuw voor de zon. Eigenaren, toezichthouders, handhavers en politie zijn er niet blij mee. Als je namelijk met een paar honderd lumen aan visueel geweld het terrein in gaat, sta je bij wijze van spreken ineens met een enorme lichtbak bij de familie ree in de ‘woonkamer’. Ze schrikken zich rot. Dus de hele familie op de loop en rennen zo de drukke weg op. Om daar in het ergste geval overreden te worden. Als verkeersdeelnemer wil je vast niet zelf zo’n aanrijding meemaken.

Load More