Ga naar de inhoud

Het bestuur

  • Alex Peters (voorzitter)
  • Richard van Wezel (secretaris)
  • Maarten Kouws (penningmeester)
  • Paul Vleugels
  • Jurgen van Duren 
 

Bestuursleden zijn benoemd op voordracht van Mountainbike club Licht Verzet, Toerclub De Pedaleurs, Toerclub Gennep en Fietsvereniging NXP Cycletime.

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Neem contact met ons op

Postadres: 5281 CH 12 of bezoek onze social media kanalen

Sponsoren

Onze sponsoren en donateurs maken beheer, onderhoud, verbeteringen en eventueel uitbreiding van het routenetwerk mogelijk.

Doelstelling

De Stichting MTB Routenetwerk Rijk van Nijmegen heeft ten doel:

Het beheren en ontwikkelen van het mountainbike routenetwerk in het Rijk van Nijmegen. De stichting tracht dit onder meer te bereiken door:

  1. Het periodiek onderhouden van de routes en bijbehorende verbindingsroutes.
  2. In overleg met terreinbeheerders en andere belanghebbenden uitbreiden of aanpassen van het routenetwerk en laten aansluiten op andere MTB routenetwerken.
  3. De stichting beheert het routenetwerk met respect voor ecologische waarden van de terreinen waar de route loopt. Waar mogelijk zal de stichting ook bijdragen aan de ecologische ontwikkeling van het gebied.
contact
hoofdsponsor