Over de Stichting

De Stichting MTB Routenetwerk Rijk van Nijmegen heeft ten doel:

Het doel van de stichting is beheren en ontwikkelen van het mountainbike routenetwerk in de deelnemende gemeenten (thans: Nijmegen, Mook en Middelaar, Heumen en Berg en Dal, maar in de toekomst wellicht ook andere gemeenten en gemeenten in Duitsland).

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  1. Het periodiek onderhouden van het routenetwerk.
  2. Het waar mogelijk en in overleg met terreinbeheerders en andere belanghebbenden uitbreiden of aanpassen van het routenetwerk.
  3. Het waar mogelijk en in overleg met terreinbeheerders en andere belanghebbenden het netwerk laten aansluiten op andere MTB routenetwerken.
  4. De stichting beheert het routenetwerk met respect voor ecologische waarden van de terreinen waar de route loopt. Waar mogelijk zal de stichting ook bijdragen aan de ecologische ontwikkeling van het gebied.
  5. Al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk is en/of kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Vacature (voorzitter)
  • Alex Peters (secretaris)
  • Guido Hegger (penningmeester)
  • Paul Vleugels
  • Jurgen van Duren

De bestuursleden zijn op voordracht van Mountainbikeclub Licht Verzet, Toerclub De Pedaleurs, Toerclub Gennep en Fietsvereniging NXP Cycletime benoemd.

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Het beleidsplan kan hier gedownload worden.