Het nieuwe netwerk

Ben jij ook zo blij met de nieuwe MTB trails in het rijk van Nijmegen? Steun ons.

Misschien heb je er al over gelezen in de lokale pers of op internet, maar er komt een grote update aan van de MTB routes in het Rijk van Nijmegen. Het wordt een heus netwerk van routes met een aantal lussen met elk hun eigen karakter.

Voor het laatste nieuws over de routes zie onze facebook pagina (facebook account niet nodig).

De ambitie is om een geheel nieuwe MTB route in de regio aan te leggen in nauwe samenwerking met de betrokken gemeenten, provincies, terreinbeheerders en eigenaren.

Uitgangspunten bij de aanleg zijn oa.:

 • Meerdere tracks die je naar hartenlust kunt combineren;
 • Uitdagende tracks voor zowel beginnende- als gevorderde mountainbikers;
 • Scheiding tussen recreanten (MTB-ers, wandelaars al dan niet met honden, ruiters, e.d.);
 • Goede afwatering, dus weinig modder
 • Onderhoud op peil houden en daarmee de fun en beleving

Op dit moment zijn we in de aanleg fase.

Aanleg en onderhoud van de route vindt plaats onder auspiciën van de Stichting MTB Routenetwerk Rijk van Nijmegen.

Een globaal overzicht van de geplande routes*:

Overzicht van de nieuwe routes

*Deze kaart wordt gebruikt als richtlijn. De exacte route kan afwijken afhankelijk van de eisen van de terreinbeheerders, de situatie ter plaatse en de flora&fauna waar we rekening mee houden. Voor elk stuk route geldt dat alle benodigde vergunningen rond zijn voor we aan de aanleg starten.

Over de Stichting

De Stichting MTB Routenetwerk Rijk van Nijmegen heeft ten doel:

Het beheren en ontwikkelen van het mountainbike routenetwerk in de deelnemende gemeenten (thans: Nijmegen, Mook en Middelaar, Heumen en Berg en Dal, maar in de toekomst wellicht ook andere gemeenten en gemeenten in Duitsland).

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 1. Het periodiek onderhouden van het routenetwerk.
 2. Het waar mogelijk en in overleg met terreinbeheerders en andere belanghebbenden uitbreiden of aanpassen van het routenetwerk.
 3. Het waar mogelijk en in overleg met terreinbeheerders en andere belanghebbenden het netwerk laten aansluiten op andere MTB routenetwerken.
 4. De stichting beheert het routenetwerk met respect voor ecologische waarden van de terreinen waar de route loopt. Waar mogelijk zal de stichting ook bijdragen aan de ecologische ontwikkeling van het gebied.
 5. Al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk is en/of kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

 • Alex Peters (voorzitter)
 • Peter Mak (secretaris)
 • Maarten Kouws (penningmeester)
 • Paul Vleugels
 • Jurgen van Duren

De bestuursleden zijn op voordracht van Mountainbike club Licht Verzet, Toerclub De Pedaleurs, Toerclub Gennep en Fietsvereniging NXP Cycletime benoemd.

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Het beleidsplan kan hier gedownload worden.

Bankrekening NL82 RABO 0325 7138 12 tnv
Stichting MTB routenetwerk Rijk van Nijmegen

Meehelpen

Een MTB route kan alleen maar aangelegd en onderhouden worden met de hulp van veel actieve vrijwilligers. We hebben je hulp dus hard nodig! Wil je meewerken, meld je dan aan om eens te helpen als vrijwilliger.

Wekelijkse ‘Dig to Ride’ bouw evenementen zijn:

  • Donderdag 09:00u – 12:00u
  • Zaterdag 09:00u – 16:00u

Hier een overzicht van de komende bouw evenementen klik op het evenement voor de details.

Maar eerst het laatste actuele nieuws ivm Corona control

 

Op de facebook pagina worden evenementen aangemaakt. Heb je een facebook account meld je even aan dan weten ongeveer hoeveel mensen er komen helpen. Klik hier voor de geplande bouw evenementen op onze facebook pagina.

Wij raden aan zelf goede werkhandschoenen mee te nemen. Er is gereedschap zolang de voorraad strekt.

Erg nuttig klik hier voor instructies over het werk wat we doen voor het onderhoud van de routes.

Wil je je aanmelden voor een “dig to ride evenement” en graag een keer meehelpen in het bos meld je dan aan: op dit e-mailadres.

De plannen voor de eerste helft van 2020

De bouwactiviteiten voor het 1e kwartaal van 2020 tot aan het broedseizoen zullen hoofdzakelijk bestaan uit zoveel  mogelijk graafwerk omdat tijdens het broedseizoen (15 maart – 15 juli) de minikraan niet in het bos mag voor aanleg. We kunnen in die periodes wel handmatig de gegraven tracks afwerken.

We gaan dus eerst machinaal zoveel mogelijk segmenten graven in de sectoren Westermeerwijk (segmenten B19 t/m B25), de But (segmenten B01 t/m B18), Dekkerswald (Segmenten B12 t/m B15) en de Wolfsberg (segmenten W01 t/m W13).

In het 2e kwartaal van 2020 zullen de werkzaamheden handmatig zijn en gericht op de afwerking van bovengenoemde stukken route, Westermeerdijk, De But, Dekkerswald en de Wolfsberg, plus het onderhoud aan reeds gegraven en al bereden stukken en de reeds bestaande bospaden die onze mooie nieuwe singletracks verbinden omdat we ons realiseren dat enkele bestaande stukken nu niet goed genoeg zijn.

 

Zie hier onze helden aan het werk.