Het nieuwe netwerk

Misschien heb je er al over gelezen in de lokale pers of op internet, maar er komt een grote update aan van de MTB routes in het Rijk van Nijmegen. Het wordt een heus netwerk van routes met een aantal lussen met elk hun eigen karakter.

De ambitie is om een geheel nieuwe mtb route in de regio aan te leggen in nauwe samenwerking met de betrokken gemeentes, provincies, terreinbeheerders en eigenaren.

Uitgangspunten bij de aanleg zijn oa.:

 • Meerdere tracks die je naar hartenlust kunt combineren;
 • Uitdagende tracks voor zowel beginnende- als gevorderde mountainbikers;
 • Scheiding tussen recreanten (mtb-ers, wandelaars, ruiters, ed.);
 • Goede afwatering

Op dit moment zijn we in de aanleg fase.

Aanleg en onderhoud van de route vindt plaats onder auspicien van de Stichting MTB Routenetwerk Rijk van Nijmegen.

Een globaal overzicht van de routes*:

Overzicht van de nieuwe routes

*Deze kaart wordt gebruikt als richtlijn. De exacte route kan afwijken afhankelijk van de eisen van de terreinbeheerders, de situatie ter plaatse en de flora&fauna waar we rekening mee houden. Voor elk stuk route geldt dat alle benodigde vergunningen rond zijn voor we aan de aanleg starten.

Over de Stichting

De Stichting MTB Routenetwerk Rijk van Nijmegen heeft ten doel:

Het beheren en ontwikkelen van het mountainbike routenetwerk in de deelnemende gemeenten (thans: Nijmegen, Mook en Middelaar, Heumen en Berg en Dal, maar in de toekomst wellicht ook andere gemeenten en gemeenten in Duitsland).

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 1. Het periodiek onderhouden van het routenetwerk.
 2. Het waar mogelijk en in overleg met terreinbeheerders en andere belanghebbenden uitbreiden of aanpassen van het routenetwerk.
 3. Het waar mogelijk en in overleg met terreinbeheerders en andere belanghebbenden het netwerk laten aansluiten op andere MTB routenetwerken.
 4. De stichting beheert het routenetwerk met respect voor ecologische waarden van de terreinen waar de route loopt. Waar mogelijk zal de stichting ook bijdragen aan de ecologische ontwikkeling van het gebied.
 5. Al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk is en/of kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

 • Alex Peters (voorzitter)
 • Peter Mak (secretaris)
 • Maarten Kouws (penningmeester)
 • Paul Vleugels
 • Jurgen van Duren

De bestuursleden zijn op voordracht van Mountainbikeclub Licht Verzet, Toerclub De Pedaleurs, Toerclub Gennep en Fietsvereniging NXP Cycletime benoemd.

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Het beleidsplan kan hier gedownload worden.

Meehelpen

Een MTB route kan alleen maar aangelegd en onderhouden worden met de hulp van veel actieve vrijwilligers. We hebben je hulp dus hard nodig! Wil je meewerken, meld je dan aan als vrijwilliger.

Je kunt je aanmelden als vrijwilliger door lid te worden van de besloten facebook groep MTB route Rijk van Nijmegen Vrijwilligersgroep. Meer informatie vindt je in de berichten in die groep. Verdere communicatie over werkzaamheden en planning van de werkzaamheden zal uitsluitend via de facebook groep plaatsvinden.

Op dit moment hebben we vaste bouw momenten:

  • Donderdag 09:00u – 12:00u
  • Vrijdag 09:00u – 12:00u
  • Zaterdag 09:00u – 16:00u

Wil je graag komen helpen, kijk dan even op onze facebook pagina waar we aan het werk zijn.  Alle handen zijn welkom! Al is het maar een uur, ook dan kunnen we je hulp goed gebruiken.