Meteen naar de inhoud

Ben jij ook blij met de mooie MTB trails in het rijk van Nijmegen? Steun ons aub! Onze routenetwerk stichting heeft tot doel de komende jaren tot ca. 70 km leuke maar ook uitdagende paden aan te leggen voor elk niveau en die in goede staat te houden. 

Daarnaast is Jaap Dirkmaat van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) een rechtszaak gestart tegen de provincie Gelderland over zijn bezwaren op MTB routes in de natuur in het algemeen en in het Rijk van Nijmegen in het bijzonder. Als belanghebbende en natuur respecterende partij hebben wij om extra tegenwicht te bieden een advocaat ingeschakeld met ervaring in rechtszaken over MTB routes. De kosten van rechtszaken (dit zal niet de laatste zijn) kunnen flink oplopen en schatten wij op ongeveer € 65.000.
In jan 2023 hebben wij de eerste rechtszaak gewonnen maar Dirkmaat gaat door met Stichting Das en Boom.
Wie ook vindt dat we een vuist moeten maken, vragen wij ons te steunen door een financiële bijdrage/donatie.

Wij kunnen dit niet alleen, daarvoor hebben we jouw hulp nodig! 

Doneer wat je wilt.

1. Wil je een of meerdere vignetten? Vanaf € 10 per stuk krijg je een jaarvignet zodat je kunt laten zien dat je ons steunt. Opsturen kost € 1,50. Wij zijn vrijwilligers, daardoor kan verwerking/verzending van het vignet drie á vier weken duren. Wij hopen op je begrip. Vul je gegevens in op onderstaand formuliertje. 

2. Het vignet ophalen kan á €10 cash in de winkel van Trek Bicycle Nijmegen,
adres: Hatertseweg 486, 6533 GV Nijmegen

3. Doneren zonder vignet kan door te storten op NL82 RABO 0325 7138 12
tnv Stichting MTB routenetwerk Rijk van Nijmegen of per IDEAL link of deze  

QR code scannen met je camera app (niet de bank app).
Deze QR code is geldig tot 1 november 2024

 

Donatie € -

Waarom hebben wij je steun nodig?
De terugtredende overheid en bezuinigingen maken dat er minder geld is voor natuur én recreatie. Na de eenmalige subsidie van provincies en gemeenten voor aanleg krijgen we geen bijdrage voor de exploitatie, dus niets voor onderhoud en aanpassingen. Het gebied waarin MTB-routenetwerk Rijk van Nijmegen ligt is eigendom van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, een gemeente of een particuliere eigenaar. Die hebben alleen nog budget voor basisvoorzieningen als wandel- en fietspaden, niets voor MTB routes.

Voor allerlei voorzieningen in NL geldt tegenwoordig een eigen bijdrage. Wij hebben in de aanvangsjaren jaarlijks ca. € 40.000 nodig voor de exploitatie om de routes blijvend te beheren en te onderhouden. Naast enkele sponsoren zijn we volledig afhankelijk van donaties. Daarom zou het fijn zijn als MTB-ers (of anderen) ons helpen met een bijdrage waarmee we het netwerk kunnen onderhouden, aanpassen en liefst uitbreiden. Nadat het netwerk af is werken ruim 50 vrijwilligers aan de routes zodat we de kosten voor de route zo laag mogelijk kunnen houden. De belangrijkste kosten voor de stichting zijn:

  • Kosten terreinbeheerders in aanvang ca € 400 / km / jaar incl boomveiligheid inspecties en correcties (verwijderen gevaarlijke en dode bomen en takken), stormschade, inzet tractor, huur opslagruimte, calamiteiten, communicatie en dergelijke
  • Huur van graafmachine en machinist á ca, 500 euro per dag
  • Materiaal: gereedschap, palen, bewegwijzering, zand, gralux, hout etc.
  • Contributie NTFU als belangenbehartiger MTB routes maar ook vanwege de vrijwilligers aansprakelijkheidsverzekering inclusief persoonlijke ongevallendekking

Na afdracht van BTW en Mollie (€0,36 per betaling via het formuliertje) gaan alle opbrengsten naar de stichting om projecten en beheerkosten rond de MTB-routes te financieren. Dit kleine lokaal initiatief kent geen overheadkosten. Alle opbrengsten zijn voor instandhouding en verdere ontwikkeling van het routenetwerk.

Voor verdere info zie onze FAQ

contact
hoofdsponsor