Ga naar de inhoud

Wij hebben jouw hulp nodig! 

Steun onderhoud en verbeteringen van de MTB route, doneer met een klik

of scan de QR code met je camera app (niet je bank app). Doneer wat je wil.

Wil je liever een (vrijwillig) vignet ? Vanaf € 10 per stuk krijg je een jaarvignet zodat je kunt laten zien dat je ons steunt. Opsturen kost € 1,50. Wij zijn vrijwilligers, daardoor kan verwerking/verzending van het vignet drie á vier weken duren. Wij hopen op je begrip.

Je kunt het vignet ook ophalen á €10 cash in de winkel van Trek Bicycle Nijmegen,
adres: Hatertseweg 486, 6533 GV Nijmegen

Vul onderstaand formulier in voor verzending.

 

Donatie € -

Waarom hebben wij je steun nodig?
De terugtredende overheid en bezuinigingen maken dat er minder geld is voor natuur én recreatie. Na de eenmalige subsidie van provincies en gemeenten voor aanleg krijgen we geen bijdrage voor de exploitatie, dus niets voor onderhoud en aanpassingen. Het gebied waarin MTB-routenetwerk Rijk van Nijmegen ligt is eigendom van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, een gemeente of een particuliere eigenaar. Die hebben alleen nog budget voor basisvoorzieningen als wandel- en fietspaden, niets voor MTB routes.

Voor allerlei voorzieningen in NL geldt tegenwoordig een eigen bijdrage. Wij hebben jaarlijks ca. € 30.000 nodig voor de exploitatie om de routes blijvend te beheren en te onderhouden. Naast enkele sponsoren zijn we volledig afhankelijk van donaties. Daarom zou het fijn zijn als MTB-ers (of anderen) ons helpen met een bijdrage waarmee we het netwerk kunnen onderhouden, aanpassen en liefst uitbreiden. Nadat het netwerk af is werken ruim 50 vrijwilligers aan de routes zodat we de kosten voor de route zo laag mogelijk kunnen houden. De belangrijkste kosten voor de stichting zijn:

  • Kosten terreinbeheerders in aanvang ca € 400 / km / jaar incl boomveiligheid inspecties en correcties (verwijderen gevaarlijke en dode bomen en takken), stormschade, inzet tractor, huur opslagruimte, calamiteiten, communicatie en dergelijke
  • Huur van graafmachine en machinist á ca, 500 euro per dag
  • Materiaal: gereedschap, palen, bewegwijzering, zand, gralux, hout etc.
  • Contributie NTFU als belangenbehartiger MTB routes maar ook vanwege de vrijwilligers aansprakelijkheidsverzekering inclusief persoonlijke ongevallendekking

Na afdracht van BTW en Mollie (€0,36 per betaling via het formuliertje) gaan alle opbrengsten naar de stichting om projecten en beheerkosten rond de MTB-routes te financieren. Dit kleine lokaal initiatief kent geen overheadkosten. Alle opbrengsten zijn voor instandhouding en verdere ontwikkeling van het routenetwerk.

Voor verdere info zie onze FAQ

contact
hoofdsponsor