Ga naar de inhoud

Trailbuilding - een vak apart!

Het aanleggen en onderhouden van de routes kost veel werk. Al doende hebben we veel geleerd. Deze kennis willen we graag delen, samen met informatie die openbaar op internet te vinden is.

Dit document van de NTFU is opgesteld om terreinbeheerders en vrijwilligers te helpen:

“Voor onderhoud en inspectie van mountainbikeroutes wordt door terreineigenaren en terreinbeherende
organisaties steeds vaker een beroep gedaan op vrijwilligers, al dan niet vertegenwoordigd door een vereniging of stichting. Daar waar terreinbeherende organisaties minder middelen ter beschikking hebben om recreatieve infrastructuur aan te leggen en te onderhouden, zijn mountainbikers binnen verenigingen en stichtingen steeds vaker bereid om een bijdrage te leveren aan veilige, duurzame, goed onderhouden en attactieve routes.


Het ontbreken van een duidelijk kader waarin taken en rollen tussen vrijwililgers en professionale beheerders beschreven staan en wijze waarop inspecties en onderhoud uitgevoerd dienen te worden, is voor Wielersportbond NTFU aanleiding geweest om deze richtlijn op te stellen.”

Achter de schermen: De aanleg van de route in 4 stappen

In dit filmpje behandelen we de 4 stappen van de aanleg:

1. Uitvlaggen

2. Snoeien

3. Graven

4. Afwerken

Achter de schermen: Plannen werkzaamheden

In deze video laten we zien hoe wij achter de schermen de werkzaamheden plannen.

Zo moeten we natuurlijk op lange termijn de prioriteit bepalen en organiseren we wekelijks bouwevenementen voor vrijwilligers.

Water management

let op: deze video is in het Engels

Zie hieronder deel 2:

De route winterklaar maken

Let op: deze video is in het Engels

GMBN over Trailbuilding

Let op: deze video is in het Engels

Ook het populaire kanaal Global MountainBike Network heeft een algemene video over trailbuilding gemaakt.