Ga naar de inhoud

Wat gebeurt er met de inkomsten uit het vignet.

Alle inkomsten worden na afdracht van BTW en Ideal kosten gaan naar de stichting MTB routenetwerk Rijk van Nijmegen. Alle projecten en beheerkosten van de MTB-routes worden daaruit gefinancierd. Hierin heeft de stichting de belangrijkste stem.
Er zijn geen overheadkosten omdat dit een lokaal initiatief is.
Alle opbrengsten worden ingezet voor verdere ontwikkeling van het routenetwerk. Verreweg het grootste deel in de vorm van beheer, zoals noodzakelijke wijzigingen en onderhoud. Een deel gaat naar routeveiligheid (periodiek boomveiligheidscontroles) . Van het eventuele overschot kan het routenetwerk verder worden uitgebouwd.