Ga naar de inhoud

Waarom een MTB vignet?

De terugtredende overheid en de bezuinigingen hebben tot gevolg dat er minder geld is voor natuur én voor recreatie. Er is alleen nog geld voor basisvoorzieningen als wandelpaden en fietspaden. Het gebied waarin het MTB-routenetwerk Rijk van Nijmegen ligt is eigendom van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, gemeenten of een particuliere eigenaar. Na de eenmalige startsubsidie van provincies en gemeenten voor aanleg is er geen bijdrage meer voor de exploitatie om de routes blijvend te onderhouden, laat staan uit te breiden.

Voor allerlei voorzieningen geldt tegenwoordig een eigen bijdrage. Wij hebben jaarlijks ca. €40.000 nodig voor beheer en onderhoud. Naast enkele sponsoren zijn we volledig afhankelijk van donaties. Daarom zou het fijn zijn als MTB-ers ons helpen met een donatie / vignet waarmee we het netwerk kunnen onderhouden, aanpassen en evt uitbreiden.