Ga naar de inhoud

Van wie zijn de routes?

Elke route is eigendom van de eigenaar van het terrein. Sommige routes gaan over het terrein van meerdere eigenaren. Dit kan zijn Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, een gemeente of particuliere terreineigenaar.
Stichting MTB Routenetwerk Rijk van Nijmegen heeft geen terreinen of routes in eigendom.