Ga naar de inhoud

Media

Op Maandag 26 augustus 2019 was het dan eindelijk zover. De start van de bouw van de nieuwe routes in het Rijk van Nijmegen.

Persbericht dd. 26 augustus 2019

Nieuwe mountainbikeroutes in het Rijk van Nijmegen
In het Rijk van Nijmegen komt een nieuw routenetwerk voor mountainbikers. Gemeente Nijmegen, Staatsbosbeheer, Dekkerswald en de Stichting MTB routenetwerk Rijk van Nijmegen zijn het eens over het MTB routenetwerk en de voorwaarden. Op 26 augustus start de aanleg.
Singletracks
Door de mountainbikeroutes zoveel mogelijk los te koppelen van de bestaande paden levert dit naast een fantastische beleving voor de mountainbikers ook meer rust op voor de overige recreanten in de natuurgebieden. Om dat te bereiken worden nieuwe specifieke MTB paden aangelegd, ‘singletracks’, smalle paadjes van ca. één meter breed. Waar het niet haalbaar is (vanuit financieel of ecologisch oogpunt) om singletracks in het bos aan te leggen, blijven ook enkele bestaande bospaden in de route opgenomen. Het gebied ligt ten oosten van de Biesseltsebaan. (zie kaartje)
Aanleg en vrijwilligerswerk
Bij de aanleg geldt het uitgangspunt dat de flora, fauna of erfgoed niet wordt verstoord. De singletracks worden aangelegd tussen de bomen. Alleen risicovolle bomen die onverwachts zouden kunnen omvallen zullen preventief gerooid worden. Onder leiding van professioneel routebouwer Patrick Jansen wordt de aanleg samen met enthousiaste vrijwilligers gerealiseerd. Het vrijwilligerswerk betreft voornamelijk snoeien, uitvlakken van de route en plaatsen van bebording. De aanleg start bij Staatsbosbeheer op De But en ‘t Gruske, daarna volgen Westermeerwijk en overige delen in het Groesbeekse bos.
Onderhoud en vignet
De stichting MTB routenetwerk Rijk van Nijmegen zorgt voor beheer en onderhoud in afstemming met terreineigenaren. De kosten hiervoor worden betaald van sponsorbijdragen van bedrijven die toeristisch en economisch gezien baat bij de route hebben, een vaste bijdrage per deelnemer aan mountainbike evenementen in het gebied en alle donateurs die een vrijwillig vignet aanschaffen.
De stichting weet zich gesteund voor aanleg en onderhoud door een groot aantal vrijwilligers uit het hele land om een of meerdere dagdelen per jaar mee te helpen met aanleg en onderhoud. Aanmelders zijn nog steeds welkom via Facebook MTB route Rijk van Nijmegen Vrijwilligersgroep of via info@mtb-rijkvannijmegen.nl.